Comisii de specialitate

Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Botiza , județul Maramures vor avea următoarea componenţă:
(1) Comisia I – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecţia mediului, servicii si comert
1) Pasca Viorel , consilier local, ales pe listele P.S.D.;
2) Cician Ioan , consilier local, ales pe listele P.S.D.;
3) Manta Ioana-Mariana , consilier local ales pe listele P.S.D.;
4) Corau Ioan , consilier local ales pe listele P.S.D.;
5)Brumar Vasile , consilier local ales pe listele P.M.P;

(2) Comisia II – Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura , protectie sociala , activitati sportive si de agrement
1) Neag Maria , consilier local ales pe listele P.S.D.;
2) Patraus Dorina , consilier local ales pe listele P.S.D.
3) Tomoiaga Vasile , consilier local ales pe listele P.N.L.;

(3) Comisia III –Comisia pentru administratie publica locala, juridica , apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor:
1) Suci Ioan , consilier local ales pe listele PRO ROMANIA
2) Poienar Ioan , consilier local ales pe listele P.S.D.;
3) Trifoi Ioana , consilier local ales pe listele P.N.L.

Ultima actualizare: 11:44 | 6.09.2023

Sari la conținut