Comisii de specialitate

Comisia nr. 1 pentru programe de dezvoltare economica –sociala, buget –finante, administrarea domeniului public si privat al comunei , agricultura , gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert

1.Pasca Viorel-membru-presedinte
2.Manta Ioan -membru
3.Ilies Toader-membru
4.Poienar Ioan-membru
5.Cician Ioan -membru-secretar

II.Comisia nr. 2 pentru invatamant , sanatate, cultura, protective sociala, activitati sportive si de agreement:

1.Neag Maria-membru -presedinte
2.Manta Ioana-Mariana-membru-secretar
3Petreus Vasile-membru

III.Comisia nr. 3 pentru administratie publica, locala juridical, apararea si linistii publice, a drepturilor cetatenilor

1.Trifoi Ioana –membru-presedinte
2.Petreus V. Vasile-membru-secretar
3.Costinar Ioan –Dorel-membru

Skip to content