Lista persoanelor care nu depun declaratia de interese