PRIMARIA COMUNEI BOTIZA

Judetul Maramures

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE» DECLARATIE DE ADERARE - DECLARATIE DE ADERARE
» RAPORT DE EVALUARE 2016 - Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 pe anul 2016
» RAPORT DE EVALUARE 2017 - Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 si a Legii nr.544/2001 pe anul 2017
» RAPORT DE ACTIVITATE 2016 - VICEPRIMAR PASCA VIOREL
» RAPORT DE ACTIVITATE 2016 - CONSILIER CICIAN IOAN
» RAPORT DE ACTIVITATE 2016 - CONSILIER ILIES TOADER
» RAPORT DE ACTIVITATE 2016 - CONSILIER MANTA IOANA MARIANA
» RAPORT DE ACTIVITATE 2016 - CONSILIER PETREUS VASILE
» RAPORT DE ACTIVITATE 2016 - CONSILIER POIENAR IOAN
» RAPORT DE ACTIVITATE 2016 - CONSILIER MANTA IOAN
» RAPORT DE ACTIVITATE 2016 - CONSILIER NEAG MARIA
» RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND STAREA ECONOMICA,SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI BOTIZA PE ANUL 2016 - PRIMAR POIENAR FLOREA
» RAPORT DE EVALUARE - A IMPLEMENTARII LEGII NR.544/2001 IN ANUL 2017
» RAPORT DE EVALUARE - A IMPLEMENTARII LEGII NR.52/2003 IN ANUL 2017
» DISPOZITIE - PERSOANA RESPONSABILA LEGEA 544/2001 SI 52/2003
» RAPOARTE DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 - PRIMAR POIENAR FLOREA
» RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 - COMISIA NR.1 DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BOTIZA
» RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 - VICEPRIMAR PASCA VIOREL
» RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 - CONSILIER PETREUS VASILE
» RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 - CONSILIER MANTA IOAN
» RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 - CONSILIER ILIES TOADER
» RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 - CONSILIER CICIAN IOAN
» RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 - CONSILIER NEAG MARIA
» RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 - CONSILIER MANTA IOANA-MARIANA
» RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 - CONSILIER TRIFOI IOAN
» RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 - CONSILIER PETREUS V.VASILE
» RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 - CONSILIER COSTINAR DOREL-IOAN